Herontwikkeling locatie voormalig "Missiehuis" te Hoorn

missie9cam4beeldenHerontwikkeling locatie "Missiehuis" te Hoorn

Bestaand gebouw omvormen naar appartementen

Nieuwbouw appartementen op omliggend terrein

Opdrachtgever: De Nijs Participaties Hoorn te Warmenhuizen

www.MissiehuisHoorn.nl

Facebook Missiehuis Hoorn