Ontwerpfase: Overhoeks te Amsterdam residentieel kwartier fase III

vogelvlucht OverhoekstorenOntwerpfase fase III.

Ontwikkeling ca. 1.100 apartementen.
Ondergrondse parkeerplaatsen.
Brede school.

Begeleiding Warmte Koude Opslag installaties (WKO)

Opdrachtgever: Overhoeks vof (een samenwerking tussen ING Real Estate en Ymere)

Website: www.overhoeks.nl

Interim projectmanagement, planning en bouwkosten optimalisatie.

Studie van optimalisatie mogelijkheden van de 1e fase leerde dat een duidelijk programma van eisen met planning en budget voor de 3e fase noodzakelijk was.

Vervolgens werd voor de 3e fase een "Bidbook" samengesteld. Het "Bidbook" werd samengesteld uit het programma van eisen, massastudie, constructieve- en installatietechnische uitgangspunten, planning en een sluitend budget met opbrengsten.

Aan de hand van dit "Bidbook" beschikte de architecten en adviseurs over een duidelijk startdocument.

 

Impressies